Velkommen til Holsted Kirke

Holsted Kirkekontor
Holsted Allé 1, 4700 Næstved
Tlf. 5577 6027.
E-mail: kirkekontor@holstedkirke.dk
Hjemmeside: www.holstedkirke.dk

Kirkekontorets åbningstider:
Mandag – onsdag og fredag kl. 10.00-13.00.
Torsdag kl. 11.00-14.00.

 

Kommende konfirmationer i Holsted Kirke

Der er nu fastlagt konfirmationsdatoer 2 år ud i fremtiden efter samråd med Susåskolen afd. Holsted og Ellebækskolen.

Udfordringen har bl.a. været de mange skolestrukturændringer og de nye klassebetegnelser. Men bemærk: kommer der (mod forventning) en ændring i klasser, så holder de opgivende datoer måske ikke!

I udgangspunktet så konfirmeres konfirmanderne i det sogn, hvor de har bopæl og IKKE, hvor de går i skole. Hvis man ikke ved, hvilket sogn, man tilhører, kan det findes ved at gå ind på hjemmesiden www.sogn.dk. Som udgangspunkt er alle ens rettigheder i forhold til kirkelig betjening knyttet til ens bopælssogn!

Vedrørende indskrivning til konfirmation 2018, så kommer der en indskrivningsseddel rundt i alle klasser i maj 2017.

 

Med venlig hilsen

Sognepræst kbf. Jesper Svendsen

Konfirmationer 2018

Ellebæk Skole:
7. C og 7. D: 21. april 2018
7. A og 7. B: 22 april 2018

Susåskolen Afd. Holsted:
7. A: 27. april 2018
7. B: 28. april 2018
7. C: 29. april 2018
7. D: 10. maj 2018

 

Konfirmationer 2019

Ellebæk Skole:
7. B og 7. C: 11. maj. 2019
7. A og 7. D: 12. maj. 2019

Susåskolen Afd. Holsted:
7. A: 17. maj 2019
7. B: 18. maj 2019
7. C: 19. maj 2019

 

Du kan hente indmeldelsesblanketten her.

Menighedsrådsvalg 2020 - BRUG DIN STEMME

Menighedsrådsvalg 2020

OPDATERET

Ekstraordinær valgforsamling - udfyldningsvalg til menighedsrådet

Holsted Sogn har desværre ikke fået besat alle 12 pladser i det kommende menighedsråd, der træder i kraft 1. søndag i advent 2020. Derfor er der ekstraordinær valgforsamling tirsdag den 6. oktober 2020 kl. 19.00 i Holsted Sognegård. Vi mangler at besætte to pladser i menighedsrådet samt nogle stedfortrædere.

Tag gerne din nabo under armen og kom til Holsted Kirke og Sognegård denne aften for at høre, hvad der ligger i menighedsrådsarbejdet, og for at tage stilling til, om det er noget for dig.

 

 

Lidt fra kirkeministeriet om udfyldningsvalg:

Fører det ordinære valg ikke til dannelse af et fuldtalligt menighedsråd, beslutter biskoppen, om 

menighedsrådet skal dannes af de valgte medlemmer og præsten eller præsterne eller 

der skal udskrives udfyldningsvalg.

 

Fører nyvalg eller udfyldningsvalg ikke til dannelsen af et fuldtalligt menighedsråd, beslutter biskoppen, om 

-menighedsrådet skal dannes af de valgte medlemmer og præsten eller præsterne eller 

-menighedsrådets funktioner skal varetages af et andet menighedsråd i valgperioden.

 

Henlægges menighedsrådets funktioner til et andet menighedsråd, tiltræder de valgte medlemmer og præsten eller præsterne det pågældende menighedsråd som medlemmer for denne valgperiode. 

Fører to på hinanden følgende ordinære valg ikke til dannelsen af et fuldtalligt menighedsråd, indstiller biskoppen til kirkeministeren, hvorvidt menighedsrådskredsen skal lægges sammen med en anden menighedsrådskreds.

 

 

I efteråret 2020 skal der være valg til menighedsrådene rundt omkring i landet - og dermed også her i Holsted Sogn. Til menighedsrådsvalget vælges nye menighedsråd i alle landets sogne til en periode på fire år. I 2020 skal menighedsrådene, som noget nyt vælges på en valgforsamling, hvor kandidater opstilles og vælges. 

Det valgte menighedsråd tiltræder 1. søndag i advent den 29. november 2020.

Ved at møde op til menighedsrådsmøderne, er det altså muligt at sætte dit præg på, hvad din kirke skal de næste fire år. Hvad enten du ønsker flere aktiviteter for børn og unge, familier eller ældre, tiltag for ensomme, drop-in dåb og vielser, koncerter eller noget helt andet.

Du kan læse mere om menighedsrådsvalget på kirkeministeriets hjemmeside ved at klikke her, eller på Næstved Provstis hjemmeside ved at klikke her. Du kan også følge med i, hvad vi laver i Holsted Kirke ved at klikke rundt på hjemmesiden eller se opslag på Holsted Kirkes facebookside.

Kalender

Lån af lokaler i Holsted Kirke

Pga Covid-19 har Menighedsrådet besluttet at vi indtil 31/12-2020 ikke kan låne kirkens eller sognegårdens lokaler ud. Der er mulighed for at det bliver forlænget yderligere. Følg med på hjemmesiden.

MORGENSANG

INGEN MORGENSANG FORELØBIG

 

pga. Covid-19, 

og da vi ikke mener, at vi kan gennemføre morgensang på en hyggelig og forsvarlig måde lige nu.

Seniorsang efterår 2020

DER ER INGEN SENIORSANG FORELØBIG.

Pga Covid-19 udskyder vi desværre opstart af seniorsang.

Kirkekontorets åbningstider

Holsted Kirkekontor
Holsted Allé 1, 4700 Næstved
Tlf. 5577 6027.

Kordegn: Karen Vadsager
E-mail: holsted.sognnaestved@km.dk
Hjemmeside: www.holstedkirke.dk

Kirkekontorets normale åbningstider:

Mandag, onsdag og fredag: Kl. 9.00 - 12.00 tirsdag og torsdag kl. 11.00 - 14.00

Undtaget er dog hver 3. tirsdag i hver måned, hvor der er åbent kl. 15.00 - 17.30

Weekender og helligdage inkl. Grundlovsdag og mellem jul og nytår LUKKET

DER ER IKKE LÆNGERE TILMELDING TIL HØJMESSER

Man skal IKKE længere tilmelde sig til gudstjenester i Holsted kirke. MEN man skal være opmærksom på, at der vil være en del højmesser med dåb og derfor et begrænset antal ledige stole i kirken.

I er stadig meget velkomne og vi glæder os til at se de fremmødte, stadig med de eksisterende begrænsninger: 61 kirkegængere - med de ansatte i tillæg. Velmødt

Vh Holsted Kirke

HOLD ØJE MED EVENTUELLE ÆNDRINGER ELLER AFLYSNINGER!

HUSK at passe på hinanden!

Kirkebladet

Det nye kirkeblad fra juni måned kan nu afhentes i kirken. 

Læs den seneste udgave af kirkebladet: Holsted kirkeblad Jun-Aug 2020

 

Tilmelding til konfirmandforberedelse 2020-2021

Via dette link kan du tilmelde dit barn til konfirmandforberedelsen for 2020-2021 i Holsted Kirke.

 

Undervisningen starter op i uge 39. Alle tilmeldte hører nærmere om opstart m.m. senest i uge 36.

Konfirmationer

Konfirmationer 2020

Ellebæk Skole:
7. C: 5. september kl. 10.00

7. D: 12. september kl. 12.00

Susåskolen Afd. Holsted:
7. A: 6. september kl. 10.00 + kl. 12.00

7. B: 19. september kl. 10.00 + kl. 12.00

7. C: 12. september kl. 10.00

S - klasser: 20. september kl. 10.00

 

Konfirmationer 2021

Ellebæk skole:

7. F : 24 april

7. G+E: 25 april

Susåskolen Afd. Holsted:

7. A : 30. april

7. B : 1. maj

7: C : 2. maj

7. D : 13 maj

S-klasser:

17. April

 

Konfirmationer 2022

Ellebækskolen

(vi kan ikke sætte klassebetegnelser på endnu)

 7. A og 7. E: 7. maj

7. B og 7. C: 8. maj

Susaaskolen afd. Holsted

7.A. : 13. maj

7.B. : 14. maj

7.C. : 15. maj

Aktiviteter i Holsted Kirke

Holsted Kirke tilbyder en lang række aktiviteter for børn og voksne i alle aldre. Kom og bliv en del af et nyt fællesskab, og oplev kirken på en ny måde! 

 

Find os på Facebook!