Menighedsrådsvalg

Holsted Menighedsråd afholder et offentligt orienteringsmøde og et opstillingsmøde den 21. januar 2020 kl. 17.30 på adressen:    

                       Holsted Sognegård 

                       Holsted Allé 1

                       4700 Næstved

Biskop Peter Fisher Møller udskriver et udfyldningsvalg i medfør af § 14, i lov om menighedsråd, jf. § 30, i lov om valg til menighedsråd (lovbekendtgørelse nr. 772 af 24. juni 2013 med senere ændringer) med henblik på et ekstraordinært menighedsrådsvalg i Holsted Sogn.

På Valgbestyrelsens vegne

Evals Gruevski

 
Ophavsret: