Endelig kom Korset

 

Endelig kom Korset op at hænge den 17. september 2019. Til indvielsen og præsentationen af korset deltog over 100 mennesker fra menigheden, der var med til at fejre den store dag. Det er rådet meget taknemmelig for og for den store opbakning. Menighedsrådet havde ventet denne dag med stor længsel og spænding.

Det skal ikke være nogen hemmelighed, at Korset har fyldt meget, og processen har været lang. Da jeg tiltrådte som formand, var Korsprojekt kørt af sporet, og rådet var rendt ind i nogle udfordringer. Der blev lavet en ny køreplan for, hvordan rådet kunne komme i mål. Korset var blevet sendt ind til Stiftet, hvor juristerne skulle kvalitetssikre processen, og det skulle gå rigtig for sig. Det tog et år. 

 

Projektet skulle finansieres ved bidrag, fondsansøgninger, salg af litografier, aktier, indsamlinger, støtte koncerter, afholdelse af arrangementer m.m. Der er blevet samlet en masse midler til finansieringen af Korset, men rådet kunne ikke komme udenom, at der også er blevet anvendt af de frie midler, som Holsted Kirke er i besiddelse af. Det vil sige, at Menighedsrådet tog en beslutning, at noget af kirkens opsparing skulle anvendes til færdiggørelse af Korset. I den forbindelse kan jeg meddele, at der er ikke noget overskud. Hvis der havde været et overskud, skulle afkastet have været udbetalt som udbytte til dem, der havde investeret i en aktie. Når det endelige regnskab foreligger, er man velkommen til at henvende sig til kirkekontoret og få en kopi eller få det tilsendt.

 

Jeg vil gerne her rette en stor tak til fondene. KONSUL GEORGE JORCK OG HUSTRU EMMA JORCK’S FOND, Bergiafonden samt Brand af 1848 Fond, som har bevilliget nogle store bidrag. Som formand vil jeg også takke menigheden, biskoppen, provsten og alle borgere, der var med til at gøre dagen mindeværdig og uforglemmelig. Tak for alle de midler, der er blevet samlet ind til Korset. Uden jeres støtte intet Kors. Sidst men ikke mindst skal der gå en kæmpe tak til mit Menighedsråd. Hele rådet har været med i beslutningsprocessen og været med til at gøre forløbet gennemskueligt. Menighedsrådet har udvist fleksibilitet og mestret en af mange gode egenskaber at turde tage nogle svære og nogle gange upopulære afgørelser. Mange mange tak.

 

Mit håb for fremtiden er, at Korset, der lyser i horisonten som en anden ledestjerne, fortæller historien om, at nu er man kommet til en dejlig by og en kommune, hvor der er meget at opleve og meget at se.

 

 

Mvh.

Evals Gruevski

Menighedsrådsformand for Holsted Kirke